This is your post title!

دوران نوجوانی دوران سختی است هم برای پدر و مادر هم برای نوجوان این دوران سخت اگر چه بالاخره به پایان میرسد ولی والدین هزینه سنگینی را پرداخت می‌کنند، نوجوانی به این دلیل دوران سختی است که مغز نوجوان در حال تحول عظیمی است این تحول که همزمان با تغییرات هورمونی اتفاق می افتد دست به دست دنیای مدرن می‌دهد و نوجوانی امروز را بسیار بسیار سخت‌تر است نوجوانی که ما گذرانده ایم می کنند ما والدین در دنیایی زندگی کرده ایم که این همه آپشن به مفهوم تنوع در همه چیز وجود نداشت در حالیکه نوجوانان ما با اطلاعات زیادی که از کودکی به دست آوردند قادر نیستند کار خود را با خواسته شان متناسب کنند. به همین دلیل و دلایل بی شمار دیگری ما رفتارهای عجیب و غریب از آنها می بینیم یا شاید بهتر بگویم رفتار های آنها برای ما عجیب و غریب جلوه می کنند آموزش دیدن به ما کمک می کند تا با نوجوانمان رفتار بهتری داشته باشیم چرا که خواسته ما رشد بهتر او و همچنین داشتن زندگی سالم برای اوست و اگر او انسان ارزشمندی شود ما والدین احساس ارزشمندی بیشتری خواهیم کرد این خواسته می باید متناسب با کاری که انجام میدهیم تنظیم گردد. توصیه من به شما گذراندن کارگاه هایی است که این آموزش را به شما می دهد تا بتوانید با فشار و هزینه کمتری از دوران نوجوانی فرزندتان به سلامت عبور کنید همچنین در تربیت نوجوانتان موثرتر عمل کنید.

  Comments

Leave a Comment:


John Rex August 25, 2014 at 9:30 PM

Comments? I love comments!

Homer Simpson August 25, 2014 at 9:30 PM

This blog is amazing!

Margie Simpson August 25, 2014 at 9:30 PM

We are totally going to blog about these curiosities!

Joey Ramone August 25, 2014 at 9:30 PM

OMGI love to read it so much!